Dry needling bij paarden

IMG_0165

Cursus dry needling bij paarden

Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij paarden

 

 

Data:

  • 10, 11 & 12 april 2019 (voertaal: Engels) 
  • 22, 23 & 24 mei 2019 (voertaal: Engels)
  • 28, 29 & 30 augustus 2019 (voertaal: Engels)

 Locatie:

Manege De Eendracht  te Vrouwenpolder (Zeeland)

Doel:
Na deze cursus kan de deelnemer myofasciale triggerpoints bij paarden herkennen aan de hand van een aantal vastgestelde criteria, kan hij bepaalde veelvoorkomende pijnklachten herkennen als myofasciale pijn, kent hij de theoretische verklaringsmodellen van myofasciale pijn, kent hij de diverse factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor het instandhouden van myofasciale pijn bij paarden, kent hij de indicaties en contra-indicaties van dry needling en is hij in staat om paarden met myofasciale pijnklachten en triggerpoints te diagnosticeren en te behandelen met dry needling.

Doelgroep/ingangsniveau:
Deze cursus is toegankelijk voor dierenfysiotherapeuten, dierenartsen, paardenosteopaten, paardenchiropractors, paardensportmasseurs en andere therapeutische beroepen op het gebied van paarden. Dierenartsen en dierenfysiotherapeuten worden rechtstreeks toegelaten. Mensen met een andere vooropleiding worden vriendelijk gevraagd een e-mail te sturen naar info@eqix-eductions.com om de toelating te bespreken.

Werkwijze:
Tijdens de cursus wordt de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van dry needling bij paarden op een heldere manier uiteengezet. De toepassing van dry needling wordt uitgelegd, gedemonstreerd en veelvuldig in de praktijk geoefend onder strikte begeleiding. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de relevante anatomische kennis die de cursist dient te hebben, alvorens hij in staat mag worden geacht dry needling bij paarden verantwoord toe te passen.

Examen:
Aan het eind van de cursus vindt er een interne toetsing plaats om de kennis en het praktische handelen van de cursist te evalueren, zodat de cursist in staat is om het geleerde gelijk de volgende dag verantwoord toe te passen in de dagelijkse praktijk. Er wordt veel belang gehecht aan het veilig en effectief behandelen.

Certificaat:
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat.

Kosten:
825 euro (ex btw), inclusief koffie, thee, tussendoortjes, lunches en cursusmateriaal.

Betaling:
Zodra uw aanmelding ontvangen is, ontvangt u een e-mail met nadere informatie over de betaling.

Gecertificeerde therapeuten: klik hier voor de lijst met personen die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen. Neem gerust contact met hen op voor ervaringen over de cursus.

Overige informatie: