Dry needling bij paarden

IMG_0165

Cursus dry needling bij paarden

Dry needling: behandeling van myofasciale pijn bij paarden

 

 

Data:  

  • mei 2020 – exacte data volgen nog (voertaal: Engels)

 Locatie:

Manege De Eendracht  te Vrouwenpolder (Zeeland)

Doel:
Na deze cursus kan de deelnemer myofasciale triggerpoints bij paarden herkennen aan de hand van een aantal vastgestelde criteria, kan hij bepaalde veelvoorkomende pijnklachten herkennen als myofasciale pijn, kent hij de theoretische verklaringsmodellen van myofasciale pijn, kent hij de diverse factoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor het instandhouden van myofasciale pijn bij paarden, kent hij de indicaties en contra-indicaties van dry needling en is hij in staat om paarden met myofasciale pijnklachten en triggerpoints te diagnosticeren en te behandelen met dry needling.

Doelgroep/ingangsniveau:
Deze cursus is toegankelijk voor dierenfysiotherapeuten, dierenartsen, paardenosteopaten, paardenchiropractors, paardensportmasseurs en andere therapeutische beroepen op het gebied van paarden. Dierenartsen en dierenfysiotherapeuten worden rechtstreeks toegelaten. Mensen met een andere vooropleiding worden vriendelijk gevraagd een e-mail te sturen naar info@eqix-eductions.com om de toelating te bespreken.

Werkwijze:
Tijdens de cursus wordt de theoretische en wetenschappelijke onderbouwing van dry needling bij paarden op een heldere manier uiteengezet. De toepassing van dry needling wordt uitgelegd, gedemonstreerd en veelvuldig in de praktijk geoefend onder strikte begeleiding. Uitgebreid wordt stilgestaan bij de relevante anatomische kennis die de cursist dient te hebben, alvorens hij in staat mag worden geacht dry needling bij paarden verantwoord toe te passen.

Examen:
Aan het eind van de cursus vindt er een interne toetsing plaats om de kennis en het praktische handelen van de cursist te evalueren, zodat de cursist in staat is om het geleerde gelijk de volgende dag verantwoord toe te passen in de dagelijkse praktijk. Er wordt veel belang gehecht aan het veilig en effectief behandelen.

Certificaat:
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers, bij goed gevolg, een certificaat.

Kosten:
825 euro (ex btw), inclusief koffie, thee, tussendoortjes, lunches en cursusmateriaal.

Betaling:
Zodra uw aanmelding ontvangen is, ontvangt u een e-mail met nadere informatie over de betaling.

Gecertificeerde therapeuten: klik hier voor de lijst met personen die de cursus met goed gevolg hebben doorlopen. Neem gerust contact met hen op voor ervaringen over de cursus.

Course content and timetable:

Day 1:
9:30 – 10:00 Registration, coffee and pastries
10:00 – 10:30 Introduction
10:30 – 11:00 Lecture: Theory and background myofascial pain.
11:00 – 11.15 Coffee/tea break
11:15 – 12:00 Lecture: Theory and background dry needling
12.00 – 12.30 Film “Fascia”
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:15 Lecture: Indications and contraindications
14:15 – 15:00 Lecture: Theory of the technique of dry needling
15:00 – 15:15 Coffee/tea break
15:15 – 17:00 Wet lab: “Handling the needle” and “Myofascial triggerpoints, local twitch respons and referred pain”

Day 2:
9.00 – 9:30 Coffee and pastries
9:30 – 10:00 Lecture: Theory examination myofascial pain in the horse
10:00 – 11:00 Wet lab: Examination myofascial pain in the horse
11:00 – 11:15 Coffee/tea break
11:15 – 12:30 Wet lab (continuation) and demonstration
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Lecture: Overview musculature neck region
14:00 – 15:00 Wet lab: Dry needling neck region
15:00 – 15:15 Coffee/tea break
15:15 – 15:45 Lecture: Overview musculature forehand
15:45 – 17:00 Wet lab: Dry needling forehand

Day 3:
9.00 – 9:30 Coffee and pastries
9:30 – 10:00 Lecture: Overview musculature back
10:00 – 11:00 Wet lab: Dry needling back
11:00 – 11:15 Coffee/tea break
11:15 – 12:30 Wet lab (continuation)
12:30 – 13:30 Lunch
13:30 – 14:00 Lecture: Overview musculature hindquarters
14:00 – 15:00 Wet lab: dry needling hindquarters
15:00 – 15:15 Coffee/tea break
15:15 – 16:30 Review examination and dry needling in horses
16:30 – 17:00 Feedback in written form, summary and closure

Overige informatie: